TARIMSAL UYGULAMALAR

Uzaktan Algılama ve CBS entegrasyonu ile yapılan uygulamalarda tarım topraklarının uygun kullanımı, toprağın özelliklerine göre sınıflandırılması ve kullanılması için  mutlak tarım yapılabilecek tarıma elverişli yerler belirlenebilmektedir.

Tarımsal kalkınma amaçlı optimum kararların alınması, toprağın korunması ve tarım arazilerinin doğru kullanılmasında Uzaktan Algılama uygulamaları önem kazanmaktadır. Bu amaçla,

  • Tarım rekoltelerinin (ürün miktarlarının) belirlenmesi;
  • Tarım ürünlerindeki hastalıkların belirlenmesi;
  • Tarımsal arazi kullanım sınıflandırması ve
  • Sulu/kuru dikili tarıma elverişli alanlarının belirlenmesi

konularında uydu görüntüleri kullanılmaktadır.

agriculture