ARKEOLOJİ

LIDAR arkeologlara, başka türlü bitki örtüsü tarafından gizlenecek olan, mikro-topografi gösteren arkeolojik sitelerin yüksek çözünürlük DEM´i oluşturma kabiliyeti sağlar. LIDAR´dan elde edilen ürünler analiz ve yorumlama için kolaylıkla GIS içerisine entegre edilebilir.

Verim oranı dışında, orman kanopisini delme kabiliyeti, geleneksel jeo-uzamsal yöntemler aracılığıyla görülemeyen ve yüzey taramasıyla ulaşılması zor olan özelliklerin buluşuna yol olmuştur.

123