ATMOSFERİK DÜZELTME & SİS TEMİZLEME

Uydulardan elde edilen görüntüler, radyasyonun dünya yüzeyi tarafından emilimi, saçılması ya da atmosferik partiküller nedeniyle etkilenmektedir. Diğer bir değişle, atmosferik düzeltme, yüzey yansımalarının bahsi geçen etkilerden arındırılması işlemidir. Özellikle, görüntü sınıflandırma işleminin doğruluğunda atmosferik düzeltme işleminin büyük önemi vardır.

Sis temizle işlemi, uydu görüntülerinin Kızılötesi bantı (NIR) yardımıyla, görüntünün %40’ını kaplamayacak ve su öğelerinin üzerinde yer almayan ince sis/bulut tabakasının temizlenmesi işlemidir. Bu işlem esnasında görüntüdeki arazi sınıflarının mevsimsel reflektans değerleri göz önüne alınmaktadır.

Istanbul, IKONOS görüntüsü, RGB Kanalları , önce & sonra sis temizleme ve atmosferik düzeltme işlemi