HARİTALANDIRMA

 

Haritacılık piyasası, EO verisinin ticari uygulamalarının gelişiminde her zaman önemli olmuştur. SAR verisi, harita imalatının doğruluğunda piyasasında gözle görülür bir ilerleme sağlar. Özellikle, optik sensör verisiyle birleşik SAR verisi, harita imalatının konum belirleme doğruluğuna yardım eder.

Öte yandan, sayısal yükseklik modellerinin imalatı için interferometrik tekniklerin kullanımı, SAR verisinin başlıca uygulamalarındandır. Uzak konumları ve bulutla kaplı yüksek frekansları yüzünden haritalanamayan dünyadaki alanlar için topografik haritalar derlenebilir.

asd