ORMANCILIK UYGULAMALARI

Ormancılık uygulamaları,

  • Orman yoğunluk haritalama,
  • Meşcere haritalarının oluşturulması,
  • Ağaç sağlıklılık tespiti ve izleme,
  • Ormansızlaşma,
  • Kesim alanlarının belirlenmesi,
  • Yanık alanların belirlenmesi ve hasar tespiti vb.

uygulamaları içermektedir ve periyodik olarak çekilen uydu görüntülerin analiziyle yapılmaktadır. Özellikle klorofile duyarlı Kızılötesi bantlardan elde edilen yansıma değerlerinin çeşitli algoritmalarla analiz edilmesi, Ormancılık uygulamaları açısından önem arz etmektedir.

forestry