GÖRÜNTÜ SINIFLANDIRMA

Çok bantlı (multispektral) görüntü sınıflandırması, uzaktan algılama görüntülerinden bilgi elde etmek için en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Uzaktan algılama verilerinin analizi çoğunlukla spektral değerlere dayalı olarak yapılır. Arazi örtüsü türleri benzer spektral özellikler gösterdiğinden, spektral teknikler çoğu kez sınırlı güvenilirlikte sonuçlar verir. Uydu görüntülerinden elde edilen bilginin güvenirliği, yardımcı verilerin sınıflandırma işlemine katılımı ile arttırılabilir.