ARAZİ KULLANIMI VE ARAZİ ÖRTÜSÜ

Arazi kullanımı ve arazi örtüsünü haritalandırma çalışmaları, uzaktan algılama uygulamaları arasında en yaygın olarak üzerinde durulan konusudur. Özellikle,

  • Şehir ve bölge planlama,
  • Çevre koruma,
  • 3B simülasyon ve
  • Altyapı projelerinin  etüdlerinde

sıklıkla başvurulan bir kaynaktır. Arazi kullanımı ve arazi örtüsü haritaları, uydu görüntülerinin sınıflandırılması (supervised, unsupervised, object based classification vb.) ya da diğer bir değişle spektral yansıma değerlerinin kategorilere/sınıflara ayrılması yöntemiyle oluşturulmaktadır. Uydu görüntüleriyle arazi örtüsü haritalandırma, klasik arazi çalışmalarındaki hassasiyete ulaşmış olmasa da, doğruluklar tatminkar seviyededir. Ayrıca zaman, maliyet ve işçilik açısından klasik fotogrametrik uygulamalara göre kıyaslanamayacak ölçüde  daha avantajlıdır.

landcover