HEYELAN

Farklı SAR interferometri, aşırı derecede küçük yüzey yükseklik varyasyonları ve topografik yüzey hareketlerini tespit ve ölçmeye olanak verir. SAR verisinden elde edilen bilgi yedek veriyle beraber GIS´a dâhil edilir ve sonra sonuçlar, riski haritalamak için deprem bölgelerine yerleştirilebilir.