GÖRÜNTÜLEME VE TAKİP UYGULAMALARI

İnsani amaçlı gözlemlerde yakın gerçek zamanlı bilgiye ulaşmakta yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri, önemli imkanlar sunmaktadır. Özellikle,

  • Potansiyel Sıcak nokta (hotspot) ve sistematik tehditlerin tespiti ve izlenmesi,
  • Çatışma ve şiddet olaylarının mekansal olarak tanımlanması,
  • Zorunlu göç,
  • Uzak, sınırlı ya da yasak bölgelerdeki insan hakları ihlalleri,
  • Savaş ortamında zarar gören sivil yerleşimler,
  • Toplu mezarların varlığı vb.

gibi konularda uydu görüntüleri, yasal işlemlerde ya da diplomatik müzakerelerde görsel kanıt niteliğindedir.

monitoring