ORTOREKTİFİKASYON

Ortorektifikasyon, görüntü perspektifi ve arazi rölyef etkilerinini gidermek için planimetrik olarak düzeltilmiş görüntü elde etme işlemidir. Ortorektifiye edilmiş sonuç görüntüdeki unsurlar belli bir yersel hassasiyet dahilinde ‘gerçek’ arazi konumundadırlar.Bu sayede, mesafe, açı ve alan ölçümlerinin hassas şekilde ölçümü yapılabilmektedir.

Ortorektifikasyon için gerekli girdiler aşağıdaki gibidir:

  1. Doğru sensör geometrisine sahip uydu görüntüsü
  2. Hassas konum bilgisine sahip bir referans veriye (GCP gibi)
  3. Arazi yüzeyini temsil eden bir sayısal yükseklik modeli (DEM verisi gibi)

Ortorektifiye uydu görüntüsünün hasssiyeti, üçgenleme işleminin hassasiyetine, kaynak görüntünün çözünürlüğüne, referans verinin hassasiyetine ve sayısal yükseklik modelinin hassasiyetine bağlıdır.