AFET YÖNETİMİ

Uzaktan algılamadaki en önemli problemlerden biri muhtemelen doğal afetlerdir. Uydu görüntülerinin doğal afet yönetimine dört aşamada hizmet ettiği görülür (erken uyarı, müdahale ve görüntüleme, yardım ve hasar tespiti, risk azaltma faliyetleri). Nitekim günümüzde bir çok uluslararası organizasyon,devlet kurumları ve dernekler  herangi bir  deprem,sel veya orman yangını anında yada bir doğal afetten hemen sonra, uydu görüntüleri sayesinde güvenilir bilgilere ulaşmaktadır.Afet Risk Yönetimi ve uzaktan algılama teknolojileri kabaca aşağıdaki konuları kapsar:

  • Yangın Risk Haritası, Görüntüleme ve Hasar Tespiti
  • Deprenden Önce ve Sonra Hasar Tespiti
  • Sel Similasyonu
  • Çevre Kirliliği Risk Haritalandırması ve Görüntülenmesi
  • Lojistik Planlama
  • Acil Yardım Planlama

natural_dsaster3