KENTSEL GELİŞİM GÖZLEMLEME

Yüksek çözünürlüklü SAR interferometre kentsel yapı site gözetimine bugün olanak verilmiştir. Zaman dizisi sonrası belirli elde edilen yerin SAR verisi, GIS uyumlu izleyicinin RGB kanallarına zamanında kurulanı haritalamak için tahsis edilebilir.

Changes in construction of Gdansk Stadium in Poland.